schoolteam
SCHOOLBESTUUR:
vzw Onderwijsinrichtingen
van de Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant
Paul Jansonlaan 57
1020 Brussel
SCHOOL:
vzw OZCS West-Brabant
Gesubsidieerde Vrije Lagere School
Stevens- de Waelplein 13
1502 Lembeek

Afgevaardigd bestuurder van de school: Anne Poffyn
Directie: Chantal Vandersmissen

ONDERWIJZEND PERSONEEL PEDAGOGISCHE OMKADERING ADMINISTRATIE
Griet De Mol 1A
Caroline Goevaerts 1A
  Myriam Harnie
Cindy Marcelis
Mieke Maillard 1B ZORGCOORDINATOR
Emilie Dewit 1C Lut Swaelens
Mia Wauters 2A   ARBEIDSPERSONEEL
Kim Bruneel 2B   Christelle Devolder
Jessie Vanimmen 2C LOKALE PREVENTIEADVISEURS Martine Segers
Marc Walckiers 3A Christa Bockstael Marleen Heye
Gudrun Ennekens 3B Gudrun Ennekens  
Wendy Chrispeels 4A    
Christa Bockstael 4B ICT-COORDINATOR
Laetitia Tordeur 5A Dirk Vandergoten
Ann Boyen 5B   OPVANG
Silke Demesmaeker 6A ZORGLEERKRACHTEN Carine Debontridder
Natascha Wilmus 6B Lut Swaelens Christelle Devolder
Thomas Van Poucke (L.O.) Griet De Mol
   
  OKAN-LEERKRACHT
  Leen Van de Perre
 
CLB
Anthony Goemaere
Hilde Vanderheyden
  Lise Seghers  
     

PEDAGOGISCHE RAAD
Chantal Vandersmissen, Caroline Goevaerts, Christa Bockstael,
Laetitia Tordeur, Lut Swaelens

INSPRAAKORGANEN

VOORZITTER SCHOOLRAAD VOORZITTER OUDERRAAD
Lena De Nayer Dirk Van Peteghem
Untitled Document