ouderraad

Door uw kind in te schrijven in onze school, bent u meteen ook lid van onze ouderraad.
De ouderraad is een groep actieve ouders met een hart voor kinderen.  Hij ondersteunt de school en heeft een luisterend oor voor de vragen en de noden van de ouders.
Dankzij de ouderraad kan de school vele initiatieven nemen die het schoolgebeuren ondersteunen.

Voorzitter:  Dirk Van Peteghem
Secretaris: Nathalie Goossens

U kan contact nemen met de ouderraad via de voorzitter.
Verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage op het secretariaat van de school. Een kopie van het verslag kan verkregen worden tegen betaling van € 0,10.
Ouders worden geļnformeerd over de werking van de ouderraad via de schoolkrant van Kerstmis, Pasen en einde schooljaar.

Voor meer informatie: ouderraad_sm@hotmail.com

Untitled Document