Vrije Kleuterschool Lembeek
 Info :: Nieuws :: Kalender :: Fotoalbum :: Ouders :: Contact :: Zoeken :: Links :: Pers ::             >>>>   
 
 Onze school

Waarom kiezen voor onze school ?

ONS OPVOEDINGSPROJECT

• De opvoeding die wij onze kinderen aanbieden is gericht op het leven.
• Onze opvoeding streeft naar een totale persoonsvorming.
• Ze getuigt van een voorliefde voor de zwaksten.
• Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie.
• Ze heeft oog voor eigentijdse geloofsopvoeding.
• Voor de opvoeding van onze kinderen halen wij kracht uit een goede samenwerking.


Voor dit alles halen wij kracht uit de bron waarin wij geloven:
de liefde van God voor elk van Zijn schepselen.

Het volledige opvoedingsproject kan u hier lezen.

Nederlandstalig onderwijs

° Eén hoofdschool en 2 wijkschooltjes
° Differentiatie en hoekenwerk in elke klas
° Klasoverschrijdend werken
° Driemaal per jaar een project met heel de school
° Culturele activiteiten in of buiten de school
° Internet in alle klassen
° Goede samenwerking met CLB
° Zorgcoördinator
° Opendeurdag voor nieuwe kleuters
° Voor– en naschoolse opvang
° Infoavond voor ouders (sept.) en individueel oudercontact (april)
° Mogelijkheid tot warme maaltijden
° Aandacht voor gezonde tussendoortjes
° Fruitdag
° Bewegingsopvoeding voor alle kleuters
° Aandacht voor een totale persoonsontwikkeling

ONZE TROEVEN

° Bezoekmomenten tussen kleuter en lagere school
° Ouderbetrokkenheid via praatcafés, ouderraad en schoolraad
° Regelmatig overleg tussen directies kleuter, lager en secundaire school
° Begeleiding van alle klassen door onderlegde zorgcoördinatoren
° Gezamenlijke activiteiten (spaghettiavond, wafelverkoop, eetfestijn,..).

DIT ALLES  IS TE REALISEREN DANKZIJ ONS DYNAMISCH LEERKRACHTENTEAM !

   
  Info
Welkom
Onze school
Inschrijvingen
Schoolteam
Schoolbrochure
Lesuren
Vakantiedagen
Maaltijden
Toezicht
CLB

 

 

 

 

 

 
 

© 2002 Vrije Kleuterschool Lembeek :: Designed by STARWAVE